Korzyści z pakietu ubezpieczeń samochodowych w Aviva nabytych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK:

  • dodatkowe 5% zniżki na całą polisę
  • NNW zwiększone do 75 000 zł
  • udzielamy 60% zniżki za 6 lat bezszkodowej jazdy
  • w AC sumy ubezpieczenia nie pomniejszamy o wartość wypłaconego odszkodowania
  • kupując OC lub AC otrzymujesz bezpłatnie podstawowy wariant ubezpieczenia assistance
  • kupując OC lub OC/AC otrzymujesz bezpłatnie dodatkowe ubezpieczenie assistance Akadamia Bezpiecznej Jazdy

Oblicz składkęBank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.

BZ WBK S.A jest agentem ubezpieczeniowym Aviva Towarzysto Ubezpieczeń Ogólnych S.A., wpisanym do prowadzoneg przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych, pod nr 11135943/A. Dokładne informacje znajdują się w załączonym pliku "BZWBK - posrednik ubezpieczeniowy". Opłata za połączenie z konsultantami Aviva zgodnie z taryfą danego opreatora.

Ważne telefony i adresy

801 888 188* lub 22 557 44 71 lub na adres e-mail:

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm